Publicerad 3 kommentarer

Biologisk mångfald

I kursen ekologi så håller jag just nu på med ett kapitel om biologisk mångfald, ett ämne som sporrar mig något otroligt! Här kommer ju allt in om hur viktigt det är att ha många olika arter, både djur och växter, i ett område, en biotop, för att allt ska fungera så bra som möjligt. Fjärilarna behöver nässlor för att förpuppa sig i och de fungerar också som näring till larven. Larven som sen antingen blir mat för fåglar, som i sin tur håller skadedjuren (som irriterande mygg!) nere i antal, eller om larven överlever så blir den en fjäril som hjälper till med pollineringen av blommor som blir bär och frukt. Fjärilen lockar även till sig andra djur i området. Grodor till exempel, de dinerar gärna på vackra fjärilar och de hjälper också till med att hålla antalet larver i schack. Grodorna i sin tur lockar till sig större fåglar som även äter växtätande sniglar, och så vidare och så vidare.

Kanske både mat och hem för larver under vintern även om älgarna lär vara snabba att nappa åt sig vad de kan!

Det finns ju så otroligt många olika saker att tänka på och här gäller ju (oftast) the more, the merrier! Skadeinsekter blir ju problem för att de av någon orsak gynnas i miljön och därför slår ut andra arter och dominerar platsen. Lyckas man däremot få många individer av många arter så hinner aldrig skadorna bli så stora eftersom djur och insekter håller efter varandra.

I allt detta så är myror, fladdermöss, bin, grodor, ja alla olika djur och insekter otroligt värdefulla! Likaså gäller för växterna, man måste skapa miljöer där alla dessa djur faktiskt trivs. Det handlar om att bygga in små dammar för att öka tillgången på vatten för fåglar och insekter. Att planera odlingen så att det finns vindskydd och mat även till djuren som hjälper till med annat än just själva pollineringen. Maskarna är ju exempelvis otroligt viktiga då de gör jorden porös och därmed kommer syret lättare ner till rötterna.

Fågelmatare och fågelholkar hjälper en att behålla mångfalden

Dessutom måste man ju tänka på att alla dessa djur och insekter ska kunna överleva vintern. Att hjälpa till genom att lämna kvar fröställningar från olika växter under vintern och att inte hugga bort allt sly direkt på våren underlättar kolossalt när bestånden ska börja växa på sig igen!

Så även om det ser risigt och stökigt ut, så är det värt att låta hållas tills det börjar surra och krypa av liv igen. Jag har sett allt från nyckelpigs-hus, fjärilshus och fladdermusholkar som man kan köpa (eller bygga) nu så det är uppenbarligen fler och fler som inser värdet av en rik och stabil besättning av smådjur!

Allt detta är jättebra vintermat för fåglarna!

Anledningen till att jag går igång så hårt på detta är ju för att jag älskar tanken på att planera upp en trädgård! Och hur gör man en åker gästvänlig för många olika djur och insekter? Dessutom vill jag ju att det ska vara en glädje att gå ut på åkern, inte bara jobb, och vad blir man mer glad av än blommor, fjärilar och fågelsång! Det gäller ju att täcka in så stor del av året som möjligt med nektarrika blommor, korgblommiga, ärtväxter och kransblommiga växter brukar ha mycket nektar! Om man har växter som blommar tidigt på våren så får man snabbt igång insektslivet i omgivningen!

Jag börjar alltså fundera på hur vi kan plantera in en liten oas (eller möjligen flera) i mitten av åkern. Hur denna oas ska vilja få fäste på en yta som antagligen är ganska så vindpinad. Det viktiga är att få in blommor, dofter och liv in till mitten av åkern/åkrarna. Annars så finns ju det flest insekter i kanterna runt om eftersom där finns en större variation i vegetationen. Jag vill ha dem överallt! Jag vill ha mer! Har vi tur kan det ju finnas en sådan liten ö någonstans i åkern, där ett stort gammalt träd växer och någon stor sten vilar sedan dess att inlandsisen lämnade den där för ett par 10 000 år sedan! Om inte, ja, då är det bra att börja planera upp strukturen på en sådan liten oas redan nu! =)